Vega İk

Vega İk

her işletmeye uygun ve web tabanlı yapısı sayesinde işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm insan kaynakları süreçlerini zaman ve mekan ayrımı yapmadan yönetmenizi sağlar. Vega İK'nın amacı tüm insan kaynakları süreçlerinin anlaşılır ve kolay bir şekilde yönetilmesini sağlamak, İK süreçleri ile ilgilenen çalışanların iş yükünü en aza indirmektir. Vega İK işletmenizin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağınız planlamalarda; Çalışanlarınızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamanızda size yol gösterir.
 • İzin Yönetimi, Özlük Yönetimi, Zimmet Takibi, Eğitim Yönetimi, Anket Değerlendirme, Şirket Takvimi
 • Puantaj – Bordrolama, BES Otomatik Katılım, Vardiya Yönetimi, Talep Yönetimi, İş başvuru takibi
 • 360 derece değerlendirme

Vega İK Mobil

Personellerin kullandıkları mobil cihazlar üzerinde çalışacak olan uygulama personel ile sürekli iletişim halinde olmayı hedefler.Vega İK sistemi üzerinden yapılan duyurular mobil uygulama aracılığı ile personellerin kullandığı mobil cihazlarda anlık olarak iletir.Vega İK Mobil ile personel, taleplerini belirtebilmek için Kiosk yada bilgisayar ekranına ihtiyacı duymadan kolay bir şekilde iletebilecektir.

Vega İK Kiosk

Vega İK Kiosk uygulaması ile personeller bilgisayara ihtiyaç duymadan Vega İK sistemine erişim sağlayarak izin talep, avans talep ve anket doldurma gibi işlemlerini yapabileceklerdir. İş başvurusuna gelen personel adayları sistem üzerinden hızlı bir şekilde CV doldurmaları sağlanarak kağıt israfı azaltılır ve arşivleme işlemlerindeki zaman ve iş yükünü hafifletir.

Özlük Yönetimi

Çalışan ve işten ayrılmış olan personellerinize ait özlük bilgilerinin doğru, düzenli ve kronolojik bir şekilde tutulması amacıyla kullanılan ekranların bulunduğu bölümdür.

Vega ik

 • Ticari Islemler
 • Stok, Banka
 • Muhasebe
 • Cube
 • EQU
 • Krediler Hesabı
 • Mobil Uygulama(Akıl Defteri)
 • Toplu Belge Islemleri
 • Toplu Tanım Islemleri
 • Hesap Gör
 • Sayım

Organizasyon Şeması

 • Personel Genel Bilgileri
 • İş Tanımı ve Görevleri
 • Bağlı Olduğu Yönetici Bilgileri
 • Özlük Dosyaları ve Zimmet
 • İzin Yönetimi
 • İletişim ve Aile Bilgileri
 • Öğrenim ve Yabancı Dil Sertifika, Pasaport
 • Disiplin , Ödül, Ceza
 • Finans , Tahakkuka Esas Diğer Bilgiler

İzin Yönetimi

Vega İK İzin Yönetimi ile çalışanlarınızın talep etmiş olduğu izinleri kolaylıkla yönetebilirsiniz. Departmanlarınızın norm kadro sayılarına göre izin planlamaları ve talepleri değerlendirebilirsiniz. Çalışanlarınızın kullandığı izinler puantaj sistemine entegre olarak hesaplamalarınızda kolaylık sağlayacaktır.

360 DERECE PERFOMANS DEĞERLENDİRME VE ANKET YÖNETİMİ

Performans Değerlendirme Sistemleri verimli bir iş süreci için bütün kurumların uygulaması gereken bir yöntemdir. Bu ölçme değerlendirme sürecinin sistematik, adil ve düzenli olarak yapılması gerekmektedir. 360 Derece Performans Değerlendirme çalışanın yeteneklerini, potansiyelini, iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzer niteliklerini diğerleriyle karşılaştırarak yapılan bir ölçüm yöntemidir.

Vega İK çalışanlarınızın performans değerlendirmelerini yapmanızı sağlayacağı gibi Anket Yönetimi ile şirket içi anketlerinizi de yönetmenizi sağlar.

 • Çalışanlar ve yaptıkları işler hakkında güvenilir bilgi elde etmek
 • İyileştirme için fikirler oluşturmak ve fırsatlar yaratmak
 • Personelin işmotivasyonunu ve verimini artırmak
 • Beklentiler konusundaki belirsizlik durumunu ortadan kaldırmak, endişeleri azaltmak
 • Performansı geliştirmek ve pekiştirmek
 • Ücretlendirme ve ödül standartları saptayarak başarının ödüllendirilmesini sağlamak
 • Kötü performansı ortaya çıkarmak, bunun nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya koymak, yetersiz çalışanın durumunu yeniden gözden geçirmek
 • Çalışanın işe odaklanmasını sağlamak,
 • Yetersiz çıkan çalışanın eğitim gereksinimlerini tespit etmek, bunların nasıl karşılanacağını araştırmak
 • Yönetim becerilerini geliştirmek
 • Grup çalışmasını artırmak için, çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek
 • Yönetici ve çalışan arasındaki iletişimi geliştirmek ve çalışanları belli bir anlayışdüzeyine çıkarmak
 • Çalışanın ilgi duyduğu konuları belirlemek ve örgütün amaçları ile çalışanın ilgisi arasında ahengi sağlamak
 •  

FİNANS YÖNETİMİ (Puantaj, Bordro, BES)


Vega İK Finans Yönetimi ile çalışanlarınız için işletmenizde ne kadarlık bir bütçe ayıracağınızı planlayabilirsiniz. Süreç içerisinde çalışanlarınızın ücret artışlarını simüle edebilir ve uygulamaya geçirebilirsiniz.

Finans Yönetiminde;

 • Puantaj; çalışanlarınızın aylık olarak çalışma sürelerini görebilir ve hak edişleri üzerinden ücret hesaplamalarını yapabilirsiniz.
 • Bordro; oluşturulan puantaj ile çalışanlarınızın alacakları ücretlerdeki resmi eklenti ve kesintileri görebilir, SGK bildirimlerinde bulunabilirsiniz. Çalışanlarınıza bildirilmesi ve saklanması zorunlu hesap pusulalarını bildirebilir, sistem üzerinde saklayabilirsiniz.
 • BES(Zorunlu); İşletmelerde zorunlu olan BES kesintilerini yapabilir, çalışanlarınıza kesinti miktarlarını ve toplam kesinti miktarlarını gösterebilirsiniz.

ZİMMET YÖNETİMİ


İşletmenizde çalışanlarınızın kullanımına sunulan bütün araç ve gereçleri kayıt altına almanızı sağlayan Zimmet Yönetimi, aynı zamanda çalışanlarınızın kullandığı araç ve gereç envanterini çıkartmanızı sağlar.

İşletmeler çalışanların işten çıkış süreçlerinde etkili bir Zimmet Yönetim süreci yapmadıklarında araç ve gereç kayıpları yaşamaktadır. Vega İK Zimmet Yönetimi ile yaşanan bu kayıpların önüne geçebilirsiniz.

RAPORLAMA


Vega İK insan kaynakları süreçlerinde ihtiyacınız olan tüm raporları hazırlamanızı sağlar. Bu raporlar işletmenin geleceği ile ilgili alınacak kararlarda size yol gösterecek olan dokümanlardır. İnsan kaynakları departmanınız hazır olan raporların yanında istediği şekilde rapor tasarımları da hazırlayabilirsiniz.

EĞİTİMLER


İşletmelerde çalışan eğitimi çok büyük bir öneme sahiptir. Eğitime gerekli önemi göstermeyen işletmelerin çalışanlarından alacağı verim ve başarı ile birlikte yoğun rekabet ortamında işletmenin sürekliliğini sağlaması çok zordur.

Bu önemli süreci yönetmeye yardımcı olmak için Vega İK eğitim modülü ile süreci çok daha kolay yönetebilirsiniz. Eğitim taleplerini alabilir ve talepler doğrultusunda eğitimler planlayabilirsiniz. Yılın ilk dönemlerinde yıllık eğitim planları hazırlanabilir ve uygulanabilir. Aynı zamanda çalışanlarınızın almış olduğu eğitimler ve süreleri de raporlanabilir.

TAKVİM


İşletmelerde zamanı etkin kullanmak önemlidir. Zamanı etkin kullanmanın yöntemide planlamadan geçer. Vega İK Takvim düzenleme ile kendinize çok daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Yapmış olduğunuz toplantı ve etkinlik planlamalarına diğer çalışma arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz.

VARDİYA YÖNETİMİ


İşletmelerde uygulanmakta olan vardiya sistemi yasal olarak postalar halinde çalışma olarak adlandırılır. Ülkemizde 2017 yılına kadar vardiya listeleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne verilmek zorundaydı. Günümüzde bu listelerin Çalışma Bakanlığı’nın talep etmesi durumunda sunulabilmesi yeterlidir.

Vega İK Vardiya Planlama ile oluşturulan bu listelerin arşivlenmesi ve raporlanabilmesi hem yasal süreçte hemde iş gücü planlamada işletmenize kolaylık sağlayacaktır.

DUYURU VE BİLDİRİM YÖNETİMİ


Çalışma alanı büyük olan veya saha çalışanı olan işletmelerde çalışanlarla haberleşmek zahmetli olabilir. Vega İK saha çalışanlarınız ve işletmeniz arasında bir iletişim köprüsü kurabilir. Çalışanlarınız Vega İK Mobil uygulaması ile yapılacak duyuruları Vega İK Mobil uygulaması ile bildirim olarak görebilir, duyurulardan anlık haberdar olabilirler.

TALEP YÖNETİMİ


Çalışanlarınız Vega İK sistemi üzerinden avans, izin, eğitim vb. taleplerini sizlere iletebilirler. Bunun yanı sıra yöneticilerinizde departmanları için personel talebinde bulunabilirler. İşletmedeki oluşan talepler raporlanarak eğitim, personel istihdamı gibi konularda yol gösterici rol oynayacaktır.

Vega İnsan kaynakları 
Vega İnsan kaynakları 

Evet

vega e dönüşüm

Demo Talebinde Bulun

Başvurunuz bize ulaştığında en kısa zamanda müşteri temsilcimiz sizinle irtibat kuracaktır.